"Ciągły sukces jest rezultatem ciągłego doskonalenia"
John C. Maxwell

Liceum SIGMA działa od roku 1995 i jest jedną z najnowocześniejszych szkół. Oferuje atrakcyjne zajęcia dydaktyczne oraz rozwijające zajęcia pozalekcyjne.
Szkoła zapewnia optymistyczną i twórczą atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego ucznia. Prowadzone są konsultacje z każdego przedmiotu.
Oprócz wszechstronnego przygotowania z przedmiotów ogólnokształcących szkoła uczy także elementów prawa, marketingu i reklamy, metod promowania siebie i technik negocjacji.
Uczy także jak radzić sobie ze stresem, metod błyskawicznego uczenia się oraz asertywności. Duża waga przywiązywana jest do nauki języków obcych, komputerów, Internetu - stąd też duża ilość godzin z tych przedmiotów.
Program naszego Liceum dostosowany jest do wymogów nowoczesnej gospodarki rynkowej, oraz oczekiwań i wymagań uczniów, wyższych uczelni i rynku pracy.

 

Sigma.edu.pl