Historia

Szanowni Państwo,
szkoła to nie tylko mury, to przede wszystkim atmosfera, którą tworzą uczniowie, nauczyciele, rodzice… Praca w edukacji to dla nas i naszych pracowników wyzwanie, ale przede wszystkim … pasja. By pracować w szkole, trzeba przede wszystkim lubić ludzi – tak po prostu.. I tak… jesteśmy na rynku od 1993r. – przeżyliśmy wiele, dobrych i złych momentów, ale wiemy, że się warto było… Przez naszą szkołę przeszło wielu wybitnych młodych ludzi, wykształciliśmy wiele pokoleń maturzystów i chcemy robić to dalej… Bo widzimy, że warto … A jak zaczynaliśmy? Poniżej przedstawiamy Państwu pokrótce naszą historię:

 • 1993 r.
  Powstaje KOMPUTEROWE CENTRUM PRAWNO – EKONOMICZNE „SIGMA”, placówka oświatowa w ramach której prowadzone są kursy w zakresie rynku kapitałowego. Jako jedni z pierwszych na rynku szkoliliśmy maklerów giełdowych, doradców inwestycyjnych, udzielaliśmy porad inwestorom giełdowym. Pierwsza siedziba mieści się wtedy na ul. Wejherowskiej we Wrocławiu.
 • 1994 r.
  W ramach Komputerowego Centrum Prawno-Ekonomicznego Sigma powstaje pierwsza szkoła. Jest to szkoła policealna z autorskim programem nauczania, o nazwie: KOMPUTEROWE STUDIUM PRAWNO-EKONOMICZNE SIGMA. W szkole uczy wtedy wdiviały zespół nauczycieli składający się głównie z najlepszych wykładowców wyższych uczelni wrocławskich.
 • 1995 r.
  Powstaje liceum ogólnokształcące o nazwie: GIMNAZJUM PRAWNO-EKONOMICZNE SIGMA. Było to liceum trochę podobne do liceów przedwojennych. Nauczanie odbywało się wg programu autorskiego. Uczniowie trafiali do naszego liceum już po 7 klasie szkoły podstawowej do tzw. klasy zerowej później przez 4 lata realizowali program licealny. W tym samym roku powstała PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIGMA. Nabór do niej nie był prowadzony w sposób standardowy. Uczniowie po ukończeniu klasy „zerowej” liceum , otrzymywali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i automatycznie kontynuowali naukę w klasie pierwszej Gimnazjum Prawno-Ekonomicznego Sigma.
 • 1996 r.
  Bardzo ważny rok w historii szkoły. Przeprowadzamy się wtedy do własnej siedziby, do centrum miasta. Plac św. Macieja 7A to nasz nowy adres. W budynku jest dużo do zrobienia. Część zajęć odbywa się w nowych salach, ale część zajęć w zaprzyjaźnionej , znajdującej się w pobliżu szkole: w Kolegium Nauczycielskim na ul. Trzebnickiej. Po zakończeniu remontu jesteśmy już u siebie.
 • 2000 r.
  W wyniku reformy edukacji nasza szkoła, Gimnazjum Prawno-Ekonomiczne Sigma zostaje przekształcona w trzyletnie Europejskie Gimnazjum Informatyczno-Językowe Sigma oraz w trzyletnie Europejskie Liceum Ogólnokształcące Sigma. Natomiast dotychczasowa, 8-letnia szkoła podstawowa zostaje przekształcona w 6-letnią Prywatną Szkołę Podstawową Sigma. W budynku szkoły też dużo zmienia się. W efekcie dużego remontu szkoły powstaje druga, ewakuacyjna klatka schodowa oraz powstaje tak bardzo potrzebna nam sala gimnastyczna. Sklepik szkolny przeniesiony zostaje do nowych pomieszczeń na parterze. Od teraz funkcjonuje jako sklepik i kawiarenka szkolna, w której można także zjeść obiad.
 • 2001 r.
  W tym roku powstają kolejne szkoły policealne: INFORMATYCZNE STUDIUM TECHNICZNE SIGMA ORAZ STUDIUM DZIENNIKARSTWA I PUBLIC RELATIONS SIGMA. Rozpoczynają się prace przygotowawcze do uzyskania certyfikatu jakości dla wszystkich prowadzonych szkół oraz prowadzonych szkoleń. Rozpoczyna się międzynarodowa wymiana młodzieżowa z Gimnazjum w Sardsted, w Niemczech. W szkole powstaje i zaczyna działać : Szkolny Klub Europejski.
 • 2002 r.
  Powstaje akt założycielski Zespołu Szkół Prywatnych Sigma, w ramach którego funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i szkoły policealne. Rozpoczyna się pierwszy nabór uczniów do klas nauczania zintegrowanego szkoły podstawowej. Rok ten też jest dla szkół Sigma szczególny. Jako pierwsze w Polsce, szkoły Sigma otrzymują MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO-9001 ORAZ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JAKOŚCI ZARZĄDZANIA IQ-NET Poszerzona została też oferta edukacyjna, o możliwość nauki dodatkowych języków obcych: języka hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego i francuskiego na różnych poziomach zaawansowania. Dzięki inwencji naszych polonistów ruszył cykliczny, międzyszkolny Konkursu Małych Form Dziennikarskich – „O Laur Złotej Czcionki”, patronat nad, którym obejmuje prof. Jan Miodek.
 • 2003 r.
  Szkoły nasze: szkoła podstawowa i gimnazjum, które przystąpiły do ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą”, odbywającego się pod patronatem prezydenta A.Kwaśniewskiego i Gazety Wyborczej otrzymały certyfikat „SZKOŁY Z KLASĄ” - realizacja projektu: POZNAJEMY EUROPĘ, w ramach którego organizowane są zielone szkoły i wycieczki zagraniczne do: Austrii, Francji, Włoch, Anglii, Danii. Rozpoczęcie wdrożenia pierwszego projektu „Wirtualna szkoła”, napisanego przez szkolnych informatyków. Rodzice mając swój kod dostępu mogli poprzez Internet otrzymywać informacje o bieżących postępach swoich dzieci w nauce. Informacje o stopniach, frekwencji,
 • 2004 r.
  W czasie wakacji, w ramach kolejnego remontu szkoły następuje wymiana dachu. Szkoła otrzymuje wtedy piękny błękitny dach oraz odnowiona zostaje elewacja szkoły. Nowy rok szkolny rozpoczynamy już w pięknej scenerii. We wrześniu organizujemy pierwszy PIKNIK RODZINNY dla naszych uczniów, ich rodzin oraz dla naszych nauczycieli. Impreza była tak udana, że na stałe weszła do tradycji szkoły.
 • 2006 r.
  Zostają wykreślone z ewidencji szkół szkoły policealne, natomiast Zespół Szkół Sigma zajmuje się od tej pory tylko uczniami młodszymi, czyli uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Ruszył też program klas dwujęzycznych angielsko – polskich w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
 • 2009 r.
  Następuje zakup tablicy multimedialnej i otwarcie nowej pracowni multimedialnej. Wdrożony zostaje nowy projekt Wirtualna szkoła”. 
 • 2010 r.
  Szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”.
 • 2012r
  Rusza pierwsza w Polsce " KLASA CYFROWA" w Gimnazjum. Nasi pierwszoklasiści w gimnazjum zaczynają naukę z e-podręczników na tabletach.
  To rewolucja technologiczna. Korzystanie z e-podręczników  umożliwia każdemu uczniowi swobodny dostęp do treści edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie..
 • 2014
 • Przy Szkole Podstawowej powstaje grupa przedszkolna," TYGRYSKI"  3-4 latków, kórzy obok tzw. "zerówki" są najmłodszą grupą wiekową w strukturach szkoły.
 
 
<!--  |