RODO - 25.05.2018

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
            

Co to jest RODO?

 

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.206r. w sprawie ochrony osób fizycnych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy   95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie ,,RODO’’, informujemy iż:  

 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Prywatnych SIGMA, który mieści się we Wrocławiu, pl. św. Macieja 7A.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 

  1. pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane?

1. Gdy musimy zrealizować obowiązek prawny wobec uczniów i rodziców (art. 6 ust. 1 lit c) RODO):

 a) przeprowadić proces rekrutacji,

 b) prowadzić ewidencję uczniów,

 c) realizowć proces eduacyjny, wychowwcy i opiekuńczy,

 d) wydać świadectwa ukońcenia nauki,

 e) przeprowadzić egaminy zewnętrzne,

 f) prowadzić karty bibliotecne,

 g) prowadić dziennik.

2. Gdy dbamy o profilaktykę zdrowotną uczniów – art. 9 ust. 2 li. h) RODO.

3. Gdy musimy zrealizować obowiązki i prawa pracodawcy wobec osób zatrudnionych (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).

4. Gdy przygotowujemy umowę lub ją realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzać gdy wyrazicie Państwo na to zgodę np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów. Zgoda może być w każdym momencie przez Państwa wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Jak długo dane są przechowywane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres realizacji projektu.

Dane nie są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii).

 

MACIE PAŃSTWO PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA lub  USUNIĘCIA. MACIE PAŃSTWO PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO.

 Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając odpowiedni wniosek w siedzibie Zespołu Szkół Prywatnych Sigma.

Więcej informacji o Państwa prawach, okresach przechowywania poszczególnych danych, sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych można pozyskać:

a) u Inspektora ochrony danych

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

osobowych, tel. 71 321 36 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Wrocław pl. Św. Macieja 7A

b) u Dyrekcji szkoły za pośrednictwem sekretariatu lub osobiście: tel. 71 321 36 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Wrocław pl. Św.Macieja7A

wiu, pl. św. Macieja 7A.

                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                  
         
   

 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
<!--  |