rekrutacja:     Rekrutacja do szkoły trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc. Klasy liczą maksymalnie 16 osób. 

Kwestionariusz rekrutacyjny

Na rok 2018/2019 prowadzone są zapisy do klasy pierwszej oraz w przypadku wolnych miejsc także do klasy drugiej i trzeciej.

 Niezbędne  dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

1. wypełniony kwestionariusz (pobrany z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej),

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania dalszej nauki,

3. 4 zdjęcia,

4. oraz ew. opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5. oceny z półrocza ( jeżeli zapis do szkoły odbywa się w czasie roku szkolnego),                                                                 

Następnie należy:  podpisać ze szkołą umowę o naukę i opłacić opłatę wpisową w wysokości 900 zł w ciągu 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia o przyjęciu do szkoły.

Uczeń, który otrzymał potwierdzenie przyjęcia  do LICEUM SIGMA, powinien niezwłocznie, po zakończeniu roku szkolnego, dołączyć do dokumentów świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( dot. klasy pierwszej) lub dostarczyć aktualne ostatnie świadectwo szkolne (dot. przyjęcia do klasy drugiej lub trzeciej liceum).

 


       Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji w sekretariacie szkoły ( codziennie w godz. 8.00 – 16.00)
TELEFON  INFORMACYJNY:   71  321 36 35   lub   71 322 20 30
e-mail: sekretariat@sigma.edu.pl
50-244 Wrocław pl. św. Macieja 7A

 
 
<!--  |