rekrutacja: Rekrutacja do szkoły trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc. Klasy liczą maksymalnie 16 osób. 
Gwarancja miejsc dla absolwentów Prywatnej Szkoły Podstawowej Sigma.

Kwestionariusz rekrutacyjny

Na rok 2017/2018 prowadzone są zapisy uzupełniające do klasy drugiej oraz do klasy trzeciej.

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

1. wypełniony kwestionariusz (pobrany z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej),

2.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań o kontynuowaniu dalszej nauki,

3. oraz ew. opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4. 4 zdjęcia,

5. oceny z półrocza, jeżeli zapis do szkoły odbywa sie w trakcie roku szkolnego,

Następnie należy: podpisać ze szkołą umowę o naukę oraz opłacić opłatę wpisową w wysokości 900 zł w ciągu 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia o przyjęciu do szkoły.

Uczeń, który otrzymał potwierdzenie przyjęcia do GIMNAZJUM SIGMA, powinien niezwłocznie, po zakończeniu roku szkolnego, dołączyć do dokumentów świadectwo szkolne ukończenia klasy pierwszej(w oryginale).

 

Pozostałe informacje dot. rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły (codziennie w godz. od 8.00 -16.00)                                                                             TELEFON  INFORMACYJNY: 71 321-36-35                       lub 71 322-20-30
e-mail: sekretariat@sigma.edu.pl
50-244 Wrocław pl. św. Macieja 7A

 

 

 
 
Wirtualna szkoła | Przydatne informacje