Europejskie Gimnazjum Informatyczno-Językowe SIGMA

Kształcimy od 2000 roku.

fb.jpg - 81.21 KB

 nowoczesne KLASY  CYFROWE z rozszerzonym językiem angielskim. 


Europejskie Gimnazjum Informatyczno-Językowe SIGMA  jest autorską szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. 

W klasach cyfrowych, zamiast tradycyjnych podręczników, uczniowie mają podręczniki elektroniczne wgrane na tabletach.  Do programów dydaktycznych wprowadziliśmy najnowsze technologie komunikacyjne i informatyczne. W całej szkole dostępna jest wewnętrzna sieć wi-fi.

co nas wyróżnia?

- fantastyczna atmosfera!

- kameralne klasy - dzięki czemu nasz nauczyciel ma ma bardzo dobry kontakt z uczniami i możliwość indywidualnego podejścia do każdego,

- 3 języki obce - rozszerzony język angielski, język niemiecki lub hiszpański oraz dodatkowo język chiński, 

- nowoczesne nauczanie, cyfrowe klasy,                   

- zajęcia dydaktyczne z elementami nauczania dwujęzycznego,                                            

- atrakcyjne formy  zajęć sportowych: judo, basen, taniec, koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i SZERMIERKĘ!

- ciekawe koła zainteresowań,                                       

Nawiązaliśmy współpracę ze środowiskiem akademickim. Nasi uczniowie realizują część zajęć modułowych w pracowniach uczelni wyższych przy współpracy z wykładowcami tych uczelni. 

poza tym:

  1. Szanujemy indywidualność każdego ucznia. Nauczanie skoncentrowane jest na uczniu i wzbudzaniu jego motywacji.
  2. Uczniowie uczą się we własnym tempie, sami decydują, jak daleko zgłębić dany temat. Uczą się na drodze praktycznego działania.
  3. Uczniowie traktują klasę jak źródło materiałów do swojej pracy; pracują samodzielnie lub w grupkach.
  4.  Stawiamy na wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji.                                                                                                              

A także:   Jeździmy na dwie zielone szkoły, każdego roku!  Jesienią są to warsztaty językowe, prowadzone przez wolontariuszy z różnych krajów świata!

W programie szkoły realizujemy "BŁĘKITNĄ SZKOŁĘ -  z pływaniem na kajakach, nauką żeglowania i poznawania technik żeglarskich.

 • W ogólnopolskim konkursie pod patronatem Prezydenta RP i Gazety Wyborczej uzyskaliśmy certyfikat  "Szkoła z klasą".
 • Realizujemy program: " Szkoła bez korepetycji"!
 • Mamy sukcesy w pracy z uczniem z dysleksją i dysgrafią.
 • Uzyskaliśmy ogólnopolski certyfikat " Bezpieczna Szkoła".
 • PO UKOŃCZENIU GIMNAZJUM  - MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI W NASZYM LICEUM.

 

                                                                                                                               TU MOŻNA I CHCE SIĘ ROBIĆ WIĘCEJ!

                                                                                         Przyjdź! Zobacz! Przekonaj się!                                                                                                                                             Kadra Sigmy. 
 
<!--  |