X - edycja międzyszkolnego konkursu dziennikarskiego: "O Laur Złotej Czcionki"

11 kwietnia 2014 roku - po raz dziesiąty już byliśmy organizatorami międzyszkolnego konkursu dziennikarskiego : O LAUR  ZŁOTEJ  CZCIONKI". Patronem tego konkursu jest pan profesor Jan Miodek, który każdego roku zaszczyca naszą szkołę swoją obecnością na gali konkursu. Konkurs ten na stałe już wpisał się w tradycje naszej szkoły. Każdego roku otrzymujemy wiele wspaniałych prac uczniów wrocławskich szkół. W tym roku oprócz młodych dziennikarzy po raz pierwszy witaliśmy też młodych plastyków, którzy uczestniczyli w tym konkursie stanowiąc alternatywę dla przekazu literackiego.                                                                                                                         W tym roku konkurs poświęcony jest naszemu miastu - Wrocławiowi. I to zarówno część literacka jak i plastyczna mające nazwę: WROCŁAW - NASZA MAŁA OJCZYZNA.

Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszy niezwykła oprawa - oprócz uczestników, którzy z niecierpliwością oczekują na werdykt jury, profesor Jan Miodek, wygłasza pasjonującą gawędę, poświęconą - rzecz jasna - językowi polskiemu, na którą  z wielką ciekawością oczekujemy. I która to gawęda również wpisała się w historię i tradycję tego konkursu.

                                                                  
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
Wirtualna szkoła | Przydatne informacje